Start

Aktualizacje

Lista aktualizacji które zostały wydane do wersji 3.4

Sprawdzanie aktualizacji odbywa się podczas uruchamiania programu Warsztat, a informacja o możliwości pobrania plików jest wyświetlana w oknie logowania.
Pobieranie plików może odbywać się tylko jeśli program Warsztat jest uruchomiony na co najwyżej jednym stanowisku. Zachęcamy do regularnego sprawdzania i pobierania aktualizacji.

DataOpis zmian
19-07-2018, 08:54ExportJPK : Poprawka.
18-07-2018, 15:59Zamówienia : Poprawka.
12-07-2018, 21:06Zakupy : Nowy format CSV dla faktur zakupu od firmy InterTeam.
12-07-2018, 16:47Export JPK MAG. :
11-07-2018, 17:21Zlecenia; Wybór symbolku operacji w raporcie usług. :
29-06-2018, 14:27Zakupy : Poprawka do wczytywania faktur z IC.
29-06-2018, 08:59Zlecenia : Poprawka
29-06-2018, 03:51Zlecenia : Ustawianie ostatniego mechanika w pozycji zlecenia.
28-06-2018, 20:18Zlecenia : Wybór rodzaju czynnika chłodniczego w zakładce Klimatyzacja