Start

Aktualizacje

Lista aktualizacji które zostały wydane do wersji 3.4

Sprawdzanie aktualizacji odbywa się podczas uruchamiania programu Warsztat, a informacja o możliwości pobrania plików jest wyświetlana w oknie logowania.
Pobieranie plików może odbywać się tylko jeśli program Warsztat jest uruchomiony na co najwyżej jednym stanowisku. Zachęcamy do regularnego sprawdzania i pobierania aktualizacji.

DataOpis zmian
22-10-2018, 16:03Zlecenia : Poprawka do ładowania dok. przyjęcia.
19-10-2018, 01:38Zlecenia : Ładowanie pozycji z dokumentu przyjęcia.
17-09-2018, 17:05Zakupy : Import faktur zakupu w formacie Czarne Paliwo.
06-09-2018, 16:06Zakupy : Autopartner w formacie XML.
19-07-2018, 08:54ExportJPK : Poprawka.
18-07-2018, 15:59Zamówienia : Poprawka.
12-07-2018, 21:06Zakupy : Nowy format CSV dla faktur zakupu od firmy InterTeam.
12-07-2018, 16:47Export JPK MAG. :
11-07-2018, 17:21Zlecenia; Wybór symbolku operacji w raporcie usług. :