Start

Aktualizacje

Lista aktualizacji które zostały wydane do wersji 3.4

Sprawdzanie aktualizacji odbywa się podczas uruchamiania programu Warsztat, a informacja o możliwości pobrania plików jest wyświetlana w oknie logowania.
Pobieranie plików może odbywać się tylko jeśli program Warsztat jest uruchomiony na co najwyżej jednym stanowisku. Zachęcamy do regularnego sprawdzania i pobierania aktualizacji.

DataOpis zmian
20-01-2021, 16:17Faktury : Poprawka do wydruku korekt.
04-01-2021, 12:22Klienci : Możliwość ustawienia klienta powiązanego z firmą.
30-12-2020, 19:25Faktury : Poprawki do faktur zbiorczych.
21-12-2020, 19:11Zlecenia : Wyłączanie kolumn w zakładce Zawartość. Cd.
16-12-2020, 15:11Faktury : Poprawki do wydruku korekty (uwzględnienie scalonych pozycji)
09-12-2020, 11:16Zlecenia : Wyłączanie kolumn w zakładce Zawartość
20-11-2020, 02:43Faktury : GTU na raporcie sprzedaży.
19-11-2020, 03:10Towary : GTU na liście towarów.
18-11-2020, 13:13Faktury : Uaktualnienie modułu.