Start Pomoc Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Jakie ułatwienia dla klientów firmy InterCars zawiera program Warsztat?

1. Współparca z programem IC_Katalog:
-pobieranie danych przy zakładaniu kartoteki
-aktualizacja danych
2. Automatyczne wprowadzanie do magazynu faktur zakupu

Jak poprawić pozycje w fakturze która została wystawiona do zlecenia ?

Fakturę należy usunąć następnie należy zmienić dane w odpowiednim zleceniu i stworzyć dokument sprzedaży jeszcze raz.

Dlaczego przy wystawianiu faktury do zlecenia, usługi nie są przenoszone ?

Należy sprawdzić czy dane usługi mają wartości netto różne od zera. Pozycje z zerowymi wartościamy netto nie są przenoszone.

Co zrobić by można było modyfikować dane ?

Pola można modyfikować tylko wtedy gdy jesteśmy w trybie edycji. Tryb ten uaktywnia się poprzez naciśnięcie przycisku "Popraw". Po dokonaniu zmian naciskamy przycisk "Zapisz" dla zatwierdzenia zmian lub przycisk "Anuluj" dla odrzucenia ich.

Przy próbie fiskalizowania występuje komunikat "Nie można nawiązać połączenia z drukarką"

Ustawienie właściwego typu, portu oraz prędkości (9600)

Przy próbie dopisania pozycji do faktury lub zlecenia pojawia się komunikat "Key violation"

W takim przypadku należy przebudować bazę poprzez zrobienie kopii danych, a następnie odtworzenie jej. Jeśli to nie pomoże, należy uruchomić instalator programu Warsztat i wybrać opcję Naprawa danych.

Jak wczytać fakturę z firmy InterCars

Faktura którą wczytujemy do programu IC_Warsztat musi być w postaci pliku DBF Aby pobrać taką fakturę należy użyć programu IC_Katalog. Dodatkowo konieczne jest zainstalowanie warunków handlowych (program IC_Kagalog: "Narzędzia >> Ustawienia >> Warunki Handlowe"). Listę dostępnych faktur uzyskujemy w programie IC_Katalog poprzez opcje "Komunikacja >> Ściągnij dokumenty sprzedarzy". Wybraną pozycję zapisujemy ustawiająć jednocześnie kodowanie znaków i format pliku jako DBF. Tak uzyskany plik należy następnie wczytać w programie IC_Warsztat do nowo utworzonego dokumentu przyjęcia ("Magazyn >> Przyjęcia"). Wczytanie następuje poprzez przejście do zakładki "Zawartość" i wybranie przycisku "Załaduj". Następnie wybieramy odpowiedni plik i klikamy na przycisk "Ładuj"

Dlaczego podczas tworzenie dokumentu spzedaży nie mogę wybrać danego symbolu, mimo że symbol ten jest widoczny w "Ustawienia >> Słowniki >> Typy sprzedaży".

Należy sprawdzić czy dany symbol (typ dokumentu) nie ma ustawionej opcji "Dokument korygujący". Dokumenty oznaczone w ten sposób nie są wyświetlane podczas tworzenia zwykłej faktury. Dostępne są jedynie podczas tworzenia korekty.

Dlaczego dopisując pozycje do zlecenia, nie schodzi ona ze stanu ?

Przyczyną takiego zachowania jest ustawiona opcja Dla "wydawanych materiałów mają być tworzone dokumenty magazynowe" W takim przypadku cały ruch magazynowy dla dokumentów o danym symbolu, odbywa się przez dokumenty magazynowe. Lista wydanych dokumentów magazynowych do danego zlecenia znajduje się w zakładce "Wydania".

Jak usunąć pozycje ze zlecenia gdy ustawiona jest opcja "Dla wydawanych materiałów mają być tworzone dokumenty magazynowe"

Usuwanie pozycji odbywa się w standardowy sposób (przycisk "Usuń"). Różnica jest taka że pozycja nie zniknie nam ze lecenia do momentu stworzenia nowego wydania.

Wprowadziłem korekte zakupu która zmienia cenę danej części. Dlaczego cena w katalogu nie została zmieniona ?

Program nie zmienia automatycznie ceny w cenniku podczas wprowadzania korekty zakupu. Aby mieć właściwą cene, należy zmodyfikować ją ręcznie.